3x4 Press Print
Range:Price:
1 to 11$0.99
12 to 49$0.79
50 to 99$0.49
100 +$0.39